Tool Aanpassingen voor personen met handicap

Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. Wel wordt sinds 2004 voorzien in redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat de handicap, leerstoornis of ziekte van een kandidaat de deelname aan een selectietest niet verhindert ("inclusie"). Kandidaten kunnen ook aanpassingen krijgen voor de taaltesten en bevorderingsselecties.

De procedure om deze aanpassingen toe te kennen kwam tot stand door een blijvende samenwerking tussen het Selor team Diversiteit en verschillende externe experten (zowel uit wetenschappelijke als uit 'ervaringsdeskundige' hoek, nl. experten inzake handicap). De ganse procedure wordt ook continu gemonitord door het team Research binnen Selor.

Sinds 2004 verwerkte Selor meer dan 5.000 aanvragen van kandidaten met handicap binnen haar processen.

Deze ruime ervaring zorgt voor een unieke bron aan gegevens die Selor wil delen met haar externe partners. Gebruikers nemen best eerst de "handleiding & principes" door vooraleer aanpassingen te gaan opzoeken via de tool.

De aanpassingen gegenereerd door deze tool dienen ook in dit kader gezien te worden. Dit zijn geen stringente regels maar eerder bruikbare adviezen, gebaseerd op een rijke ervaring en afgetoetst met relevante experten én de kandidaten zelf ( via gestandaardiseerde feedback).

Voor welk handicap kan je aanpassingen vinden?