Diversity audit

Een diversiteitsbeleid uitbouwen

Als voortrekker van gelijke kansen helpt Selor andere organisaties om werk te maken van een diversiteitsbeleid. Via een audit licht Selor alle procedures binnen het HR-domein door. In een auditverslag achteraf schetst Selor mogelijke discriminaties en verbeterpunten.

         
     vraagteken      Is jouw organisatie een weerspiegeling van onze maatschappij?  
         
  vraagteken   Krijgt iedereen gelijke kansen?  
         
  vraagteken   Discrimineren sommige procedures bepaalde groepen of mensen?     
         

 

Mogelijke discriminatie opsporen

Stap één: ervaren experts van Selor screenen alle procedures, methodes en managementtools binnen het HR-gebeuren van een organisatie op het gebied van diversiteit. Deze kritische analyse gaat na of de volgende principes worden gegarandeerd:

     Pijltje      Neutraliteit
       
  Pijltje   Gelijkheid van kansen
       
  Pijltje   Gelijke behandeling
       
  Pijltje   Gelijke toegankelijkheid tot verschillende HR-diensten (selectie en rekrutering, opleidingen, carrière, communicatie op de website ...)

 

Een helder rapport met verbeterpunten

Na de audit stellen de experts een verslag op dat situaties en/of risico’s op discriminaties in kaart brengt. Verder bevat zo’n verslag voorstellen en oplossingen op maat om het diversiteitsbeleid te verbeteren. Dit verslag is zo het perfecte instrument voor jouw organisatie om maatregelen te nemen zodat alle procedures, methodes en managementtools binnen het HR-domein objectief verlopen en louter op competenties zijn gebaseerd.


Pijler voor een volwaardig diversiteitsbeleid

Een diversity audit betekent dus een stap vooruit op weg naar een volwaardig en uitgebalanceerd diversiteitsbeleid. De belangrijkste voordelen van deze aanpak:

    

Vinkje

   

Extern expertadvies over de verschillende processen binnen je organisatie en oplossingen op maat voor eventuele problemen.

 

 

Vinkje

   

Garantie op een pro-diverse organisatie met respect voor de non-discriminatiewetgeving.

 

Vinkje

   

Objectieve processen en procedures, gebaseerd op competenties.


Bovendien bestaat de mogelijkheid om beroep te doen op de experts van Selor voor coaching tijdens het ontwikkelen van diversiteitsvriendelijke procedures.

 

Vraag nu je voorstel op maat