Certificeren van gebarentaal

Erkenning en waardering voor wie gebarentaal beheerst

De taaltesten en –certificaten van Selor worden alom gezien als een erkenning van taalcompetenties van medewerkers. Maar naast de klassieke landstalen biedt Selor als enige in België ook de mogelijkheid om gebarentaal te certificeren, en dat kan voor beide talen die in België worden gehanteerd: VGT en LSFB.

         
     vraagteken      Wil je de competenties in Gebarentaal laten erkennen van één of meerdere medewerkers?  
         
  vraagteken   Wil je een optimale dienstverlening garanderen voor slechthorende of dove medewerkers, kandidaten of klanten?  
         
  vraagteken   Wil je een diversiteitsbeleid ook echt omzetten in de praktijk?     
         

 

Europees kader

De methodologie van Selor voor taaltesten is gebaseerd op het meten van competenties binnen een werkgerelateerde context. Aan de basis ligt het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen, dat een wereldwijde referentie vormt binnen het onderwijs & onderzoek rond taalopleiding. In nauwe samenwerking met Belgische deskundigen in Gebarentaal heeft Selor volgens dezelfde beginselen unieke certificeringtests voor Gebarentaal in België ontwikkeld. Deze tests laten elke organisatie toe medewerkers of kandidaten te testen op hun vermogen om zich uit te drukken en gebarentaal op een zinvolle manier te begrijpen binnen de uitoefening van hun functie.


Diversiteitsbeleid

Het certificeren van gebarentaal voor medewerkers binnen een organisatie draagt actief bij aan het diversiteitsbeleid dat wordt gevoerd door de organisatie. Wanneer medewerkers dit certificaat behalen, komt dit ten goede aan het diversiteitgericht imago van de organisatie en verbetert het de efficiëntie ten voordele van dove/slechthorende gebruikers, omdat ook zij dan op een optimale dienstverlening kunnen rekenen.


Beschikbaar in 3 varianten voor de 2 officiële gebarentalen

Deze certificeringstests bestaan voor de twee talen:

     Pijltje      VGT: Vlaamse Gebarentaal, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
       
  Pijltje   LSFB: Langue des Signes de Belgique Francophone, erkend door de Franse Gemeenschap.


Er zijn 3 varianten van de test beschikbaar, die beantwoorden aan de door de organisatie gewenste taalcompetentieniveaus:

     Nummertjes      Het elementaire competentieniveau B1
       
  Nummertjes2   Het intermediaire niveau B2
       
  Nummertjes3   Het gevorderde niveau C1

 

Universele evaluatiecriteria

Deze testen zijn bestemd voor iedere persoon die zijn competenties in Gebarentaal wil laten erkennen, of die nu horend, slechthorend of doof is. Ze zijn bovendien gebaseerd op het beginsel van gelijkheid tussen kandidaten met en zonder handicap: de persoon legt dezelfde test af en wordt geëvalueerd op een strikt identieke wijze, ongeacht of hij of zij nu doof, slechthorend of horend is.

 

Vraag nu je voorstel op maat