Screenen van taalcompetenties

Selor kan de taalcompetenties, Nederlands, Frans en Duits, van kandidaten en medewerkers in kaart brengen. Deze testen concentreren zich op taalbeheersing binnen een werkcontext.

Selor ontwikkelde zelf deze testen in samenwerking met universiteiten en volgens de principes van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Dat geldt als een internationale standaard voor taalonderwijs, -opleidingen en -testen.

In België zijn de verschillende taaltesten binnen de federale overheid wettelijk vastgelegd. De taaltesten van Selor zijn dan ook genoemd naar de desbetreffende wetsartikels. Zo heb je artikel 8, artikel 14 … Selor test hoofdzakelijk de drie landstalen, Nederlands, Frans en Duits. Alle testen zijn gebaseerd op dezelfde methodologie.

Er bestaan verschillende modules van testen:

     Pijltje      Luistervaardigheid via een pc-gestuurde taalproef
       
  Pijltje   Leesvaardigheid via een pc-gestuurde taalproef
       
  Pijltje   Mondelinge taalproef: spreekvaardigheid: gesprek voeren - presentatie geven
       
  Pijltje   Schriftelijke taalproef


Welke modules de kandidaat precies moet afleggen, hangt af van het certificaat dat de kandidaat wil behalen. Ook het niveau en de punten die de kandidaat moeten halen om te slagen, worden in functie daarvan bepaald.

Het voordeel is dat kandidaten die slagen, een certificaat behalen dat universeel geldig is (Europees Referentiekader). Selor kan deze testen organiseren in opdracht van jouw organisatie.

 

Vraag nu je voorstel op maat