17% meer kandidaten in 2012

Selor ontving in 2012 opvallend meer sollicitaties dan in vergelijking met 2011. Daar waar er in 2011 115.152 ingediende kandidaturen waren, lag dit aantal voor 2012 op 134.508 kandidaturen, een stijging met 17%. Het aantal vacatures steeg eveneens, van 4.701 in 2011 naar 5.852 in 2012. Omgerekend is dat een stijging met 24%.

  • Van 01/01/2012 tot 31/12/2012: 134.508 kandidaturen: +17% in vergelijking met 2011
  • Van 01/01/2012 tot 31/12/2012: 5.852 vacatures: +24% in vergelijking met 2011
FOD's Justitie en Financiën populair

De stijgingen zijn opvallend. De stijging van 17% bij het aantal sollicitaties is deels te verklaren door de vele kandidaturen voor de job van cipier bij de FOD Justitie (36.356). De campagnes voor de fraudebestrijding en de young potentials bij de FOD Financiën trokken eveneens veel kandidaten aan (in totaal ontving Selor ongeveer 13.632 kandidaturen voor deze FOD). Naast rekruteringen voor de FOD's waren er ook veel kandidaturen voor andere overheden of overheidsdiensten: het Waals Gewest (5.732), de Rechterlijke Orde (5.051), het Ministerie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest (4.521) en de Brusselse brandweer (4.142).

Totaal aantal vacatures in de lift

De stijging bij de sollicitaties hangt samen met de vacatures. Qua vacatures ontvangt Selor een schatting van de personeelsdiensten van hoeveel medewerkers zij het komende jaar of jaren willen aanwerven. We spreken niet over het aantal effectieve aanwervingen. Stel dat een vacature via een bepaalde procedure niet ingevuld geraakt, dan telt zij opnieuw als vacature als ze via een andere procedure weer aangeboden wordt. We ontvingen in 2012 5.828 vacatures. De FOD Financiën had 1.145 vacatures, gevolgd door de FOD Justitie met 987. Daarna volgde de Franstalige Gemeenschap met 789 vacatures, de Rechterlijke Orde met 500 vacatures.

De gemiddelde sollicitant voor 2012
  • Een opleidingsniveau van middelbaar onderwijs of geen diploma
  • Franstalig
  • Mannelijk
  • Jonger dan 30 jaar
  • Woont in Henegouwen of Brussel-Hoofdstad

Qua taalrol van de sollicitanten zien we 69% Franstaligen en 31% Nederlandstaligen. Er is een verdeling van 45% vrouwen tegenover 55% mannen. Als we naar de diplomaniveaus kijken, zien we 19% met een masterdiploma, 18% bachelor, 36% met een diploma hoger secundair onderwijs en 26% met een diploma lager secundair onderwijs of geen diploma (de impact van het aantal sollicitanten voor de job van cipier of penitentiair bewakingsassistent weegt hier zwaar door. Als we deze sollicitanten niet meerekenen, zien we een verdeling van 27% master, 25% bachelor, 30% hoger secundair onderwijs en 18% lager secundair onderwijs of geen diploma).

Bijna 70.000 kandidaten legden testen af bij Selor

In 2012 screende Selor 68.755 kandidaten (hier gaat het om alle screeningsopdrachten die Selor in 2012 afgesloten heeft: ook taaltesten, bevorderingstesten en testen voor de bewakingsagenten tellen mee bovenop de screeningsopdrachten voor rekrutering).

Doorlooptijden evolueren in de goede richting

Als we de doorlooptijden van de screeningsopdrachten meer in detail bekijken, zien we dat deze doorlooptijden voor verbetering vatbaar blijven. Toch is er voor alle opdrachten, behalve die voor statutaire jobs, een verbetering in vergelijking met 2011. We geven het percentage van de procedures mee dat binnen de opgelegde norm (aantal dagen) valt. We bekijken de doorlooptijden ook vanuit twee perspectieven:

  • vanuit het perspectief van de klant: gaande van de aanvraag tot de lijst van geslaagden (hier geven we twee normen: sinds de invoering van het screeningsmodel willen we deze norm terugschroeven),
  • vanuit het perspectief van de kandidaat: gaande van de uiterste inschrijvingsdatum tot het ondertekenen van het pv. In 2013 willen we gezamenlijk streven naar een kortere doorlooptijd.

Doorlooptijd klant

Doorlooptijd kandidaat

Statutair (externe publicatie)

54% (168 dagen)
6% (84 dagen)

71% binnen norm van 84 dagen

Contractueel (via backoffice)

28% (45 dagen)
75% (84 dagen)

48% (45 dagen)
81% (84 dagen)

Interne markt (via backoffice)

18% (45 dagen)
78% (84 dagen)

37% (45 dagen)
85% (84 dagen)

Bijkomende proef

18% (45 dagen)
58% (84 dagen)

57% (45 dagen)
87% (84 dagen)


Doeltreffende screeningsWat de effectiviteit betreft, hebben we twee berekeningen. Vanuit Selor zien we een screening als effectief als we voor elke openstaande vacature twee geslaagde kandidaten kunnen afleveren (effectiviteit aan 200%). Omdat deze berekening niet volledig van toepassing is bij bijkomende proeven hebben we ook de effectiviteit berekend aan 100%. Dit wel zeggen: voor elke openstaande vacature leveren we één geslaagde kandidaat.

Effectiviteit

Statutair (externe publicatie

64% (aan 200%)
88% (aan 100%)

Contractueel (via backoffice)

37% (aan 200%)
69% (aan 100%)

Interne markt (via backoffice)

44% (aan 200%)
85% (aan 100%)

Bijkomende proef

31% (aan 200%)
88% (aan 100%)


Meer informatie

Je kan alle cijfers van 2012 wat betreft rekrutering en screening en meer achtergrondinformatie in het rapport raadplegen.