Eén van de vaststellingen in het rapport is de nieuwe stijging van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap: 1,54% in 2012 tegenover 1,37% in 2011 en 1,28% in 2010.

De Commissie maakt een inventaris op van de inspanningen die de federale organisaties geleverd hebben om de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen en besluit haar verslag met een reeks aanbevelingen tot voortzetting van de inspanningen om de aanwerving van personen met een handicap te verbeteren. De commissie legt onder andere het accent op het informeren en sensibiliseren van alle betrokken actoren, alsook op de belemmeringen voor de aanwerving en op de tewerkstelling van personen met een handicap.

Lees het volledige verslag.