Het aanwerven van personen met een handicap moet sneller, dat is het oordeel van de federale regering. Daarom is sinds januari 2013 een wet van kracht die overheidsdiensten met een vertegenwoordiging lager dan 2% oplegt om voorrang te geven aan personen met een handicap bij nieuwe aanwervingen. Selor speelt hierop in en begeleidt overheidsdiensten om aan deze regeling te voldoen.

Een bijzondere lijst met personen met een handicap

Selor draagt diversiteit hoog in het vaandel. Personen met een handicap krijgen dan ook extra aandacht. Zo kunnen zij redelijke aanpassingen vragen om testen bij Selor af te leggen (bijvoorbeeld een braillelezer, voorleessoftware, meer tijd voor een test …). Maar de testen zijn dezelfde, en wie slaagt, komt net zo goed op de lijst van laureaten terecht. Wel maakt Selor daarna een aparte lijst op met personen met een handicap. Personen met handicap komen alleen op deze lijst terecht als ze dat zelf aan Selor vragen, en wanneer ze een geldig attest kunnen voorleggen om hun handicap te bewijzen. Wie aan deze voorwaarden voldoet, blijft vier jaar lang op deze lijst staan. Overheidsdiensten die het quotum van 2% niet halen, moeten op deze lijst terugvallen wanneer ze aanwerven.

Eerste hulp bij aangepaste werkpost

Het in dienst nemen van een persoon met een handicap stopt vaak niet bij de aanwerving. Afhankelijk van de precieze handicap zijn vaak aanpassingen nodig aan de werkpost om het nieuwe personeelslid zijn of haar job volwaardig te laten uitoefenen. Ook hier kan Selor dankzij zijn ervaring en knowhow ondersteuning bieden. Zo werkt Selor samen met een aantal organisaties die advies geven over werkpostaanpassingen en/of deze aanpassingen ook kunnen uitvoeren. Denk maar aan het toegankelijk maken van een ingang voor een rolstoelgebruiker tot het voorzien van aangepaste schermen voor slechtzienden.

Extra informatie

Daarnaast stelt Selor al zijn ervaring over het aanpassen van testen en werkposten graag ter beschikking.

Contact

Heeft u vragen over deze materie of over de diensten die Selor kan aanbieden, contacteer dan het team Diversiteit via diversity@selor.be.