Net zoals voor bevordering naar niveau B organiseert Selor voortaan ook voor bevordering naar niveau C twee keer per jaar de generieke screening van de bevorderingsselectie. De inschrijvingsperiode is gestart op 25 september en loopt tot en met 27 oktober 2014. De testen zelf worden tussen 1 oktober en 1 december 2014 afgenomen.

De procedure voor bevordering naar niveau C

Wie als federaal ambtenaar wil doorgroeien naar een niveau C, moet slagen voor bevorderingsproeven. Die bestaat uit twee onderdelen: een generieke screening om de gedragsgerichte competenties te testen (algemeen gedeelte), en een specifieke screening om de meer specifieke competenties van niveau C te testen (bijzondere gedeelte).

Voortaan 2 keer per jaar generieke screening

Om het voor statutaire federale ambtenaren makkelijker te maken om hun carrière uit te stippelen, zal Selor voortaan twee keer per jaar de generieke screening voor bevordering naar niveau C organiseren.

Kandidaten schrijven zelf in van tussen 25 september en 27 oktober

Van 25 september t.e.m. 27 oktober kunnen kandidaten zich inschrijven via Mijn Selor voor de generieke screening voor bevordering naar niveau C. Ze zullen zelf de datum kunnen kiezen wanneer ze de testen afleggen. Die testen gaan door van 1 oktober t.e.m. 1 december bij Selor.

Specifieke screening op aanvraag

Het tweede gedeelte van de bevorderingsselectie (de specifieke screening) zal Selor, zoals ook nu al het geval is, pas organiseren wanneer een specifieke overheidsdienst hiervoor een aanvraag indient. Kandidaten die in dat geval aan deze specifieke screening willen deelnemen, nemen daarvoor contact op met hun eigen stafdienst P&O.

Meer info

Op de website van Selor vind je meer uitleg over de procedure, en in deze FAQ geven we alvast de antwoorden op de vaakst gestelde vragen.