De tool Online Werving weer een nieuwe functie rijker. Het aanvragen van een verlenging van een laureatenlijst kan voortaan ook online, wat zorgt voor gedigitaliseerde en snellere procedures.

Online een laureatenlijst laten verlengen

Als een laureatenlijst bijna vervalt, maar nog voldoende actieve potentiële medewerkers bevat, is een verlenging interessant voor zowel jouw organisatie als voor de laureaten op deze lijst. Deze aanvraag verloopt nu online en dus veel minder omslachtig. Zo heb je als klant meer autonomie en wordt het makkelijker om je lijsten te beheren.

Stappen om een verlenging aan te vragen

  • Log in op B2B.selor.be. Ga naar "Beheer laureatenlijsten"
  • Open de lijst die je wil verlengen
  • Geef via het tabblad "Verlengen" de gewenste periode van verlenging in
  • Vul ook een motivatie in waarom je de lijst wil verlengen
  • Je aanvraag wordt dan online verzonden en daarna beoordeeld door Selor
  • De aanvrager binnen jouw organisatie krijgt antwoord van Selor zodra de aanvraag is behandeld.

Let op: dubbele lijsten (met personen met een handicap) kunnen niet worden verlengd. Indien de oorspronkelijke lijst langer geldig is dan de dubbele lijst, zullen de laureaten op deze lijst opnieuw als “gewone laureaten” worden beschouwd.

Eigenaar en mede-eigenaar

Het is mogelijk dat een laureatenlijst voor directe aanwerving (zonder bijkomende proef) toegankelijk dient te zijn voor meerdere klanten tegelijkertijd. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • er een gezamenlijke selectie wordt georganiseerd voor 2 of meer klanten voor hetzelfde profiel.
  • er overkoepelende selecties worden georganiseerd, zoals voor de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid of de POD wetenschapsbeleid. De organisaties die hieronder vallen, kunnen zo de mogelijkheid krijgen om directe aanwervingen te doen uit die laureatenlijst.

Deze mogelijkheid bestaat dus voortaan. De key account manager kan een laureatenlijst openstellen voor meerdere klanten die zo mede-eigenaar worden. De lijst is dan zichtbaar en direct toegankelijk voor alle betrokkenen via de tool Online Werving.

De lijst van eigenaars of mede-eigenaars kan worden opgevolgd via "Beheer laureatenlijsten", tabblad "Exclusiviteit" in de details van de laureatenlijst.

Let op: in alle gevallen blijft er altijd een "hoofdeigenaar". Om dubbele aanvragen te vermijden, heeft alleen deze organisatie de rechten om de verlenging van een laureatenlijst aan te vragen.

Exclusiviteit van een laureatenlijst

Een laureatenlijst wordt na drie maanden vrijgegeven, zodat ook andere klanten uit deze reserve kunnen putten. Via dezelfde functie “Beheer laureatenlijsten” op het tabblad “Exclusiviteit” bij de details van de laureatenlijst, kan je zien vanaf wanneer en voor welke klanten de lijst is vrijgegeven.