Zoals dat voor statutaire selecties al het geval was, kan je als Selor-klant nu ook zelf instaan voor de aanwervingen voor contractuele jobs of jobs voor de interne markt via de tool Online Werving. Met deze praktische tips helpen we je graag op weg.

Welke laureatenlijsten kan je raadplegen?

  1. Vacature interne markt : je kan enkel laureatenlijsten ‘interne markt’ raadplegen.
  2. Statutaire vacature: je kan een statutaire laureatenlijst en/of een laureatenlijst interne markt consulteren.
  3. Contractuele vacature: alle mogelijke laureatenlijsten (contractueel, interne markt en statutair) kunnen worden geraadpleegd.

Enkele aandachtspunten

  • De laureatenlijsten en de aanwerving moeten wel steeds over dezelfde taalrol gaan, anders blokkeert de tool.
  • In de meeste gevallen werf je kandidaten aan van hetzelfde niveau. De tool op zich gaat hier niet op blokkeren, maar gaat je wel een waarschuwing geven.
  • Als een klant een contractuele job heeft en voor de invulling ervan een statutaire lijst consulteert, mag de kandidaat niet geschrapt worden van deze statutaire lijst. Als je meerdere lijsten raadpleegt, zonder dat er een bijkomende screening georganiseerd wordt, wordt ook altijd voorrang gegeven aan de oudste lijst.

Nieuwe mogelijkheden

Meer details bij feedback voor kandidaten

Het ingeven van feedback verloopt voortaan via een detailpagina van de laureaat, en dus niet meer via een pop-up venster op dezelfde pagina als de consultatie. Deze detailpagina geeft alle info over de aanwerving en consultatie die nodig is voor de Inspecteur van Financiën.

Extra statussen voor aanstellingsvoorwaarden

Je beoordeelt zelf de aanstellingsvoorwaarden van de laureaten en je kan een status toekennen aan elke laureaat.

Een overzicht van de mogelijke statussen:

  • Status ‘geweigerd’: je kan afwijzingen op basis van aanstellingsvoorwaarden (bv. nationaliteit, …) of de beschikbaarheid van openstaande vacatures (bv. job in ‘x’ is niet meer beschikbaar) online beoordelen en aanduiden. De laureaat blijft dan actief in de lijst. Deze status bestond al.
  • NIEUW! Status ‘intentie tot aanwerving’: je hebt als klant maximaal 1 maand de tijd om de aanstellingsvoorwaarden te beoordelen en een definitieve status toe te kennen. Gedurende deze periode ontvangt de laureaat  geen enkele nieuwe jobaanbieding. Deze status is eveneens nieuw.
  • Status ‘aangeworven’: je kan opmerkingen toevoegen bij indiensttreding (bv. welke standplaats, andere opmerkingen). Indien aangeworven, is de laureaat niet meer actief in de lijst en ontvangt hij of zij geen jobaanbiedingen/bijkomende screenings meer. Deze status bestond ook al.
  • NIEUW! Status ‘verworpen’: je kan een laureaat verwerpen uit een laureatenlijst, maar dan moet je dat motiveren (bv. strafblad, niet compatibel met de aard van de job). De historiek hierover wordt opgeslagen. De laureaat is dan niet meer actief in de lijst. Deze status is nieuw in de tool.

Als je iemand hebt aangeworven, kan de status ‘aangeworven’ worden aangepast. Indien een laureaat eerst accepteert, maar nadien toch niet in dienst treedt, kan je de laureaat verwerpen uit de lijst. De historiek wordt opgeslagen.

Opgelet: De statussen ‘geweigerd’ en ‘verworpen’ kan je zelf niet meer aanpassen eens ze toegekend zijn, maar moet gebeuren door tussenkomst van Selor. De historiek van alle statussen, eventuele aanpassingen en opmerkingen wordt bewaard.

Verhogen van de quota voor personen met een handicap

Om te helpen om de quota voor personen met een handicap te behalen, wordt standaard bij de keuze van laureatenlijsten voorrang gegeven aan de dubbele lijst. Deze keuze kan je uiteraard zelf aanpassen.

Meer gebruiksrechten

Vroeger kon enkel de gebruiker die de taak ‘definieer wervingsaanpak’ had aangemaakt deze verder bewerken (via de bijbehorende activiteit in de rechterkolom). Vanaf nu is het ook mogelijk om deze taak/de consultatie van iemand anders verder te bewerken, via ‘overzicht wervingsaanpakken’.

We hopen dat deze informatie je alvast op weg zet. Voor meer informatie of hulp kan je ook steeds terecht bij jouw key account manager of jouw vertrouwde contactpersonen van Selor.