Voor statutaire federale ambtenaren die willen opklimmen naar niveau A, B of C, organiseert Selor de bevorderingsselectie. Sommige kandidaten komen in aanmerking voor een vrijstelling voor de eerste reeks testen van zo’n bevorderingsselectie. Een nieuw koninklijk besluit heeft de voorwaarden hiervoor ook versoepeld.

Wat is nieuw?

Bevordering naar niveau B of C

Vroeger konden kandidaten ook al een vrijstelling voor de generieke screening van bevordering naar niveau B of C krijgen als ze de generieke screening voor bevordering naar niveau A al hadden afgelegd én als ze waren geslaagd voor de vier vakken die ze daarna aan een hogeschool of universiteit moest volgen. Voortaan moet een kandidaat voor deze vrijstelling enkel nog geslaagd zijn voor de eerste reeks van de bevorderingsselectie naar niveau A en niet langer voor de vier bijkomende proeven.

Bevordering naar niveau A

Tot 2012 verliep de procedure voor bevordering naar niveau A anders. Een kandidaat die toen is geslaagd voor het zogeheten brevet algemene vorming, heeft  nu vrijstelling voor reeks 1 van de testen voor bevordering naar niveau A. Hiervoor moet dit brevet wel bezorgd worden aan de P&O stafdienst.

Alle andere vrijstellingen voor de bevordering naar niveau A, B of C blijven van kracht.

Meer info

De meest gestelde vragen over de bevorderingsproeven vind je hier: