Gelijke kansen en diversiteit zijn een speerpunt bij Selor. In 2013 lanceerde Selor daarom HANDIKNAP! Met deze campagne wil Selor zowel sollicitanten met een handicap warm maken voor een job bij de overheid als werkgevers informeren over de mogelijkheden die hierbij voorzien zijn.

Er blijft werk aan de winkel

De inspanningen van Selor en ook van andere actoren beginnen vruchten af te werpen. Voor 2014 kreeg Selor tot nu toe in totaal meer dan 1.500 aanvragen (voor redelijke aanpassingen, voorrang bij aanwerving en arbeidspostaanpassingen). En sinds we in 2004 van start gingen met het apart opvolgen van personen met een handicap, hebben we al meer dan 5.000 personen met een handicap, ziekte of leerstoornis in onze database, en zijn er al meer dan 2.000 redelijke aanpassingen gebeurd. Van alle kandidaten bij selecties maken personen met een handicap nu ongeveer 2,5 % uit.

Geen slechte cijfers, maar er blijft werk aan de winkel. Want personen met een handicap zijn nog ondervertegenwoordigd op de werkvloer: het streefcijfer bij de federale overheid ligt op 3 %, maar ondanks een stijging de voorbije jaren lag het cijfer voor 2013 op 1,57%.

Duidelijke informatie voor sollicitanten

Naar aanleiding van 3 december, Internationale dag van de Handicap, zoomen we opnieuw in op deze campagne, met nieuw materiaal:

HANDIKNAP! richt zicht tot kandidaten en werkgevers. We werken nauw samen met gespecialiseerde organisaties, zoals de Brailleliga, La Lumière of andere actief binnen GTB (wat staat voor Gespecialiseerde TrajectBegeleiding en -bepaling van personen met een arbeidshandicap).

Meer info

Alle info over HANDIKNAP! vind je hier.

Het volledige Diversiteitsdossier over de Internationale Dag van de Handicap en de Federale dag van de Diversiteit vind je hier.

Voor meer info kan je steeds terecht bij diversity@selor.be