De tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bedraagt nu, over een gelijk aantal organisaties als in 2012, 1,57%. In 2012 was dit 1,54%. Met inbegrip van de federale politie – voor de eerste maal opgenomen in  de statistieken – klokt men af op 1,51%. 

De Commissie analyseerde de ingezamelde gegevens en besluit haar verslag met een reeks aanbevelingen om de inspanningen bij de aanwerving van personen met een handicap te verbeteren. De commissie legt onder andere de nadruk op het sensibiliseren in partnerships met alle betrokken actoren, alsook op het bevorderen van de tewerkstelling van personen met een handicap. 

Lees het integrale verslag hier.

Meer info over Selor en het screenen en aanwerven van werknemers met een handicap, of over onze campagne HandiKNAP! vind je hier.