Toen de vorige voorzitter van de FOD Personeel & Organisatie (P&O) in april 2014 met pensioen ging, kreeg Marc Van Hemelrijck de vraag om naast de rol van gedelegeerd bestuurder van Selor ook de functie van voorzitter ad interim van P&O op zich te nemen.
 
Graag informeren we u erover dat hij die laatste functie nu zelf teruggeeft om zich vanaf april 2015 weer ten volle op Selor te kunnen concentreren.
 
Marc VierkantMarc Van Hemelrijck: “Van bij het begin was de afspraak dat dit om een tijdelijke functie ging, die ik invulde om - in afwachting van de aanstelling van een nieuwe voorzitter van het directiecomité - de continuïteit bij P&O te garanderen. Ik meen te mogen stellen dat dit ook gebeurd is.

Maar nu, bijna een jaar later, staan zowel Selor als P&O op een keerpunt, zeker gezien in het regeerakkoord is opgenomen om horizontale FOD’s zoals P&O bij voorkeur nog dit jaar te hergroeperen. De vele uitdagingen voor beide instellingen maken dan ook dat het voor mij niet langer mogelijk is om beide mandaten te combineren.

Daarom heb ik de bevoegde minister gevraagd mij te ontheffen van de taak als voorzitter ad interim van P&O, zodat ik mijn onverdeelde aandacht kan richten op mijn eigenlijke functie van gedelegeerd bestuurder van Selor.”
 
Minister van Ambtenarenzaken Vandeput begrijpt dit standpunt en heeft het ontslag van Marc Van Hemelrijck als voorzitter van P&O aanvaard: “Ik respecteer deze beslissing en wil Marc graag bedanken voor het vele werk dat hij de afgelopen maanden heeft geleverd op alle domeinen waar hij voor verantwoordelijk was.”
 
In een gezamenlijke mededeling met minister van Begroting Jamar heeft minister Vandeput bekendgemaakt dat Marc Van Hemelrijck vanaf 1 april 2015 wordt opgevolgd door de heer Alfons Boon die deze functie ad interim zal combineren met zijn mandaat als voorzitter van de FOD Budget en Beheerscontrole.

Dit betekent dat het mandaat van Marc Van Hemelrijck als voorzitter van P&O ten einde loopt op 31 maart 2015, en dat hij zich daarna opnieuw voor de volle 100% aan Selor zal wijden, waar zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder nog loopt tot 2020.