De procedure voor bevordering naar niveau B

Wie als federaal ambtenaar wil doorgroeien naar een niveau B, moet slagen voor bevorderingsproeven. Die bestaat uit twee onderdelen: een generieke screening om de gedragsgerichte competenties te testen (algemeen gedeelte), en een specifieke screening om de meer specifieke competenties van niveau B te testen (bijzondere gedeelte).

Voortaan 2 keer per jaar generieke screening

Om het voor kandidaten makkelijker te maken om hun carrière uit te stippelen, zal Selor voortaan twee keer per jaar de generieke screening voor bevordering naar niveau B organiseren. Dat zal telkens rond de maanden juni en december gebeuren.

Kandidaten schrijven zichzelf in van 1 juni t.e.m. 30 juni 2015

Van 1 juni t.e.m. 30 juni 2015 kunnen kandidaten zich inschrijven via Mijn Selor voor de generieke screening voor bevordering naar niveau B. Vanaf 15 juni 2015 kunnen ze daarbij zelf de datum kiezen wanneer ze de testen afleggen. Die testen gaan door van 1 juli 2015 tot en met 27 augustus 2015 bij Selor.

Specifieke screening op aanvraag

Het tweede gedeelte van de bevorderingsselectie (de specifieke screening) zal Selor, zoals ook nu al het geval is, pas organiseren wanneer een specifieke overheidsdienst hiervoor een 1-kanaalsaanvraag indient. Kandidaten die in dat geval aan deze specifieke screening willen deelnemen, nemen daarvoor contact op met hun eigen stafdienst P&O.

Meer info

De meest gestelde vragen over de bevorderingsproeven naar niveau B staan gebundeld in deze FAQ.