Na iedere uitgevoerde opdracht neemt Selor voortaan een mini-enquête af. Want de feedback van onze klanten helpt om permanent onze diensten en dienstverlening te verbeteren.

Meten van klantentevredenheid

Cédric Danloy is verantwoordelijk voor de research bij Selor: “Wij willen graag de verwachtingen van onze klanten inlossen. Door na iedere opdracht een korte enquête van de opdrachtgever af te nemen, kunnen we een goed beeld krijgen van de klantentevredenheid en van eventuele werkpunten. Voor onze klanten is het ook een kans om op een confidentiële manier hun mening te geven over onze dienstverlening.”

Klant heeft het laatste woord

Na afloop van een opdracht krijgt degene die de rol van contactpersoon met Selor invult, een e-mail met de vraag om de enquête in te vullen. Is hij of zij niet het best geplaatst of niet betrokken bij de opdracht, dan kan uiteraard een collega die wel bij de opdracht betrokken was de vragen beantwoorden.

Vijf minuutjes

De mini-enquête invullen gebeurt online en dat neemt hooguit vijf à tien minuutjes in beslag. De vragenlijst bestaat uit enkele meerkeuzevragen, en in twee open vragen kan je als klant meer gedetailleerde antwoorden geven.

Vertrouwelijk karakter

Cédric Danloy: “De antwoorden zijn vertrouwelijk en worden alleen gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden. Het is dan ook onze afdeling Research die volledig onafhankelijk werkt van onze andere diensten, die instaat voor de opvolging en verwerking van de resultaten. Wel kan je als klant aanvinken dat de resultaten ook worden meegedeeld aan het Selor-team dat de opdracht voor zijn rekening nam. Voor hen is dat dan een vorm van feedback.”

Wij hopen alvast op jullie medewerking en kijken uit naar jullie reacties.