Om de competenties van kandidaten in te schatten, beschikt Selor over een breed spectrum van selectietesten. De resultaten daarvan zijn een vorm van persoonsgebonden informatie. Daarom neemt Selor de nodige maatregelen, zowel op vlak van informatica als wat betreft menselijke tussenkomsten, om deze data te beschermen. Dit gebeurt volgens de richtlijnen en aanbevelingen van de Privacycommissie en onder het toezicht van een security officer.

Gecontroleerde invoer

Na afloop van een test wordt er vertrouwelijk omgegaan met de resultaten van selectietesten.

  • De input van resultaten gebeurt zo veel als mogelijk automatisch en computergestuurd, om het risico op menselijke fouten te verkleinen.
  • Een trackingsysteem maakt het mogelijk om de interventies en aanpassingen door gebruikers met toegang bij te houden. Zo is een gedetailleerde opvolging mogelijk, en die komt bovenop de controles die op geregelde tijdstippen gebeuren.
  • Een selectieverantwoordelijke bij Selor behoudt steeds een overzicht en moet de opeenvolgende fases en testen van een selectie goedkeuren.

Beperkte toegang

Enkel personen die actief betrokken zijn bij een selectie, zowel bij Selor als bij klanten, kunnen resultaten van selectietesten of laureatenlijsten raadplegen.

  • Iedereen binnen Selor die toegang heeft, heeft hiervoor eerst een opleiding gevolgd en een strikte deontologische code ondertekend die bepaalt hoe je op een ethische manier met dergelijke gegevens omgaat.
  • Personen buiten Selor die toegang nodig hebben omdat ze bij het selectieproces betrokken zijn, moeten eerst een certificatieproces doorlopen. Zij kunnen pas na certificatie voor één of meerdere modules of na het volgen van een opleiding, gedeeltelijk toegang krijgen tot de systemen van Selor. Ook voor hen geldt dat deze toegang alleen is toegestaan binnen de professionele context en conform een aantal bindende afspraken.

Heb je vragen over hoe Selor omgaat met testresultaten en persoonsgegevens, dan kan je ons altijd contacteren en staan we je graag te woord.