Wie als federaal ambtenaar wil doorgroeien naar een niveau C, moet slagen voor bevorderingsproeven. Die bestaat uit twee onderdelen: een generieke screening om de gedragsgerichte competenties te testen (algemeen gedeelte), en een specifieke screening om de meer specifieke competenties van niveau C te testen (bijzondere gedeelte).

Kandidaten schrijven zelf in van 2/09 tot 30/09

Van 2 tot en met 30 september 2015 kunnen kandidaten zich inschrijven via Mijn Selor voor de generieke screening voor bevordering naar niveau C. Ze zullen zelf de datum kunnen kiezen wanneer ze de testen afleggen. De kandidaat zal vanaf 15 september 2015 zelf een datum kunnen kiezen om de testen bij Selor in Brussel af te leggen via zijn Mijn Selor account (Mijn screeningsprocedures).

Specifieke screening op aanvraag

Het tweede gedeelte van de bevorderingsselectie (de specifieke screening) zal Selor pas organiseren wanneer een specifieke overheidsdienst hiervoor een aanvraag indient. Kandidaten die in dat geval aan deze specifieke screening willen deelnemen, nemen daarvoor contact op met hun eigen stafdienst P&O.

Meer info

Op de website van Selor vind je meer uitleg over de procedure, en in deze FAQ geven we alvast de antwoorden op de vaakst gestelde vragen.