Ben jij een tweetalig federaal ambtenaar? Dan kan jij Selor helpen!

Selor heeft een aparte procedure voor managementfuncties, zeg maar leidinggevende functies of Topfuncties, bij de federale overheid. Kandidaten voor dergelijke functies leggen ook een mondelinge proef af voor een selectiecommissie, die evenveel Nederlandstalige als Franstalige selectiecommissieleden telt.  

Het gebeurt dat de selectievoorzitter, die op de eerste plaats een expert is op vlak van Topselecties, zelf niet tweetalig is (hiervoor moet hij of zij met succes de taaltest artikel 12 of 7 hebben afgelegd). In dat geval zorgt Selor voor een tweetalige ambtenaar (artikel 12 of 7) die de voorzitter kan bijstaan.

Momenteel zoekt Selor tweetalige federale ambtenaren van niveau A om deze taak op zich te nemen.

Wie komt in aanmerking?

Om de functie van tweetalig personeelslid in een selectiecommissie in te vullen, moet je :

  • federaal ambtenaar van niveau A zijn
  • beschikken over een taalattest artikel 12 of 7 (voldoende of grondige kennis van het Frans)
  • je enkele dagen per jaar kunnen vrijmaken

Verder heb je geen enkele specifieke ervaring nodig.

De selecties vinden op een weekdag bij Selor in Brussel plaats, normaal gezien tijdens de werkuren. Selor nodigt jou vooraf uit, en het staat jou vrij om een opdracht al of niet te aanvaarden. Als je aanwezig kan zijn, moet jouw functionele chef alleen nog akkoord gaan met jouw dienstvrijstelling.

Wat verwacht Selor van jou?

Als tweetalige ambtenaar ondersteun je de voorzitter van de selectiecommissie. Je onthaalt de kandidaten, je neemt nota van de vragen die leden van de selectiecommissie stellen en van de antwoorden van de kandidaten. Je komt tussen tijdens de beraadslagingen om het behoorlijke begrip van de bewoordingen van de kandidaat te garanderen. In samenwerking met de voorzitter stel je de motiveringsfiches van de resultaten op in de andere taal dan die van de voorzitter.

Extra bagage voor jouw carrière

Ook voor jou is deze zijstap interessant. Als tweetalig personeelslid speel je mee een rol in belangrijke beslissingsprocessen. Je maakt kennis met de leden van de selectiecommissie en je kan jouw professionele netwerk uitbreiden. Bovendien krijg je ook een beter inzicht in andere federale overheidsdiensten en hun manier van werken.  

Stel je kandidaat!

Voldoe jij aan de voorwaarden? Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen. Contacteer hiervoor Caroline Dumoulin bij Selor: caroline.dumoulin@selor.be. Ook als je nog vragen hebt, helpt zij jou graag verder.