Vanaf 1 maart maakt Selor deel uit van de nieuwe FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Deze nieuwe FOD resulteert van de samenvoeging van de FOD Personeel en Organisatie (waar Selor deel van uitmaakt), de FOD Beleid en Ondersteuning, Fedict en Empreva.

Selor, HR-partner bij uitstek binnen de DG Rekrutering en Ontwikkeling

De creatie van de FOD Beleid en Ondersteuning ligt in de context van de redesign van de federale overheid. De bedoeling van deze nieuwe FOD is om de ondersteunende diensten samen te brengen om de federale klanten nog beter te ondersteunen op vlak van budget, IT, RH, organisatieontwikkeling, administratie en beheerscontrole. In dit kader en binnen de directie-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning blijft Selor de HR-partner bij uitstek voor rekruterings- en bevorderingsselecties, taaltesten of testen voor de veiligheids- en bewakingssector.

Meer info over de FOD Beleid en Ondersteuning

Je kan meer info terugvinden over de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning in dit persbericht.

Op www.bosa.belgium.be vind je een algemeen overzicht van de activiteiten, producten en diensten van de FOD Beleid en Ondersteuning.