Certificeringstrajecten in een nieuw kleedje

Wat is nieuw?

 • Er wordt een engagement gesloten tussen de gecertificeerde, de klant en DG R&O door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.
 • De instapmodaliteiten worden versoepeld, er zijn geen ervaringsvereisten meer.
 • De te certificeren medewerker krijgt tijdens de periode van 6 maanden een tijdelijk certificaat.
 • Dit tijdelijk certificaat geeft hem de kans om onmiddellijk van start te gaan en tijdens deze periode de verschillende opleidingen te volgen en op de werkplek onder begeleiding van een mentor zijn competenties verder te ontwikkelen.  
 • Het traject zal van start gaan met een aantal basisopleidingen. Thema-opleidingen worden later tijdens het traject georganiseerd, gelijklopend met de mentoring.
 • Verschillende klassikale opleidingen werden aangepast naar een e-learning of worden aangeboden als zelfstudiepakket.
 • Van bij de start van het traject krijgt de deelnemer een persoonlijke login met toegang tot de systemen.
 • We bieden een introductiemodule aan met basismateriaal voor toekomstige gecertificeerden onder de vorm van een (e-)book en/of e-learnings.
 • Naast de individuele mentoring door een mentor van DG R&O kan de mentoring ook in-house bij de klant gebeuren of bij FOD BOSA via groepsmentoring.
 • Er worden 2 certificatieproeven afgenomen: één voor “profielanalyse en testkeuze” en één voor “STAR-methodiek”.
 • Al het opleidingsmateriaal zal ter beschikking worden gesteld via de e-campus.
 • Een certificaat heeft een onbeperkte geldigheidsduur mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Er worden 3 types autonomie onderscheiden. In functie van de gewenste autonomie zal er een aangepast traject worden voorgesteld. 

 • Autonomie “A-Z”: na het certificeringstraject voor het bekomen van de A-Z autonomie zal de deelnemer in staat zijn volledige screeningsprocedures uit te voeren volgens de methodologie van DG R&O, met de tools en adequate documenten van DG R&O.
 • Autonomie “interview” (basis en gevorderd): na het certificeringstraject voor het bekomen van de autonomie “intervi&O, met de tools en adequate documenten van DG R&O. Na het behalen van het certificaat “interview basis” kan de deelnemer zich inschrijven voor de opleiding “interview gevorderd”. Na het behalen van de autonomie “interview gevorderd”, zal de deelnemer in staat zijn assessmentoefeningen te integreren in een selectieprocedure en assessmentoefeningen te leiden volgens de methodologie van DG R&O.
 • Autonomie “administratief”: Na het certificeringstraject voor het bekomen van de autonomie “administratief”, zal de deelnemer in staat zijn de selectieverantwoordelijke administratief te ondersteunen in het beheer van een selectie volgens de methodologie van DG R&O, met de tools en adequate documenten van DG R&O. Hij zal de contactpersoon zijn voor de kandidaten.

De trajecten zijn gratis voor de organisaties die autonoom opdrachten opnemen in naam van DG R&O.

Contact

Wens je zelf ook een bepaalde autonomie te bekomen binnen je organisatie?

Contacteer de teamleaders Rekrutering en Selectie bij DG R&O, Pierre Verougstraete (pierre.verougstraete@bosa.fgov.be) of Ellen De Naeyer (ellen.denaeyer@bosa.fgov.be).