De eerste jobday voor < 26-jarigen werd een groot succes

De ‘war for talent’ heerst al enkele jaren op de Belgische arbeidsmarkt, er zijn steeds meer knelpuntberoepen en sommige profielen worden alsmaar moeilijker om aan te trekken. Dit is zeker het geval voor jong gediplomeerden. De uitdaging voor de toekomst is dan ook om als overheid deze talenten te kunnen aanwerven en behouden. Federale overheidsdiensten kunnen werkzoekenden jonger dan 26 jaar via startbaanovereenkomsten (SBO) aanwerven. Meestal publiceren ze die vacatures op Actiris en VDAB, en ontmoeten ze de kandidaten in hun kantoren voor een selectiegesprek.

Een jobday om hun kans te geven aan jong talent

Koen Verlinden (FOD Beleid en Ondersteuning): “een jobday leek ons de ideale formule om federale overheidsdiensten en jong talent makkelijk en snel met elkaar in contact te brengen. We hebben dus rekruterende organisaties voorgesteld om hun vacatures voor SBO in dezelfde periode te publiceren en de kandidaten op dezelfde dag (13 september) in onze kantoren te ontmoeten. Jongere profielen kregen de kans om voor verschillende jobs te solliciteren en om kennis te maken met de overheid als werkgever. Ze konden ook HR-verantwoordelijken van federale overheidsdiensten tijdens een selectiegesprek ontmoeten.”

In totaal hebben meer dan 350 kandidaten gesolliciteerd voor zo’n 20-tal vacatures.

“Missie volbracht voor onze rekrutering”

Chloé Campenaire (FOD Economie) getuigt: “We waren héél enthousiast om deel te nemen aan deze jobday voor < 26-jarigen. Gezien de leeftijdspiramide van onze FOD – slechts 2,6 % van onze medewerkers is jonger dan 26 – moeten we jong talent rekruteren. We hebben besloten om een aantrekkelijke job te publiceren, die van medewerker Contact Center, een dienst waar onze collega’s zich goed voelen. Het heeft zijn vruchten afgeworpen! We hebben meerdere kandidaten ontmoet, en onder die kandidaten zaten onze twee laureaten, die de job intussen al hebben aanvaard. We hebben onze rekruteringsdoelstelling dus bereikt!” 

Véronique Musique (RSZ) is ook heel enthousiast over deze jobday: “Met onze deelname wilden we zo veel mogelijke sollicitaties verzamelen en ons voorstellen als werkgever (wie we zijn, welke profielen we meestal zoeken,… werken aan onze employer brand dus). We hadden geen concrete vacatures, maar wilden op het einde van de jobday een lijst van potentiele kandidaten kunnen maken, die we achteraf zouden kunnen contacteren voor een toekomstige SBO. We hebben een 40-tal kandidaten ontmoet. We waren heel positief verbaasd dat ze zich goed voorbereid hadden op het gesprek. Na de jobday hebben we toch een kandidaat aangeworven; zij wordt voor 9 maanden onze Coördinator Leefmilieu. Missie volbracht dus! “

Het was ook een goede ervaring voor de RVA, aldus Katrien Verbeke: “We hebben veel jobs voor SBO. Dankzij de jobday hebben we onze vacatures uitgebreid kunnen verspreiden en snel kandidaten kunnen ontmoeten. Er was soms concurrentie tussen de organisaties, omdat sommige kandidaten bij verschillende werkgevers hadden gesolliciteerd. We moesten dus op korte tijd zowel kandidaten evalueren als de voordelen van een job bij de RVA benadrukken. Wat zijn onze troeven? We bieden SBO totdat de medewerker 26 jaar oud is (niet alleen een contract van 1 jaar dus), en sommige kantoren zijn decentraal gelegen, wat het mogelijk maakt om dicht bij huis te werken. We moeste de juiste kaarten op het juiste moment spelen!” Heeft dit zijn vruchten afgeworpen? “We hebben 8 SBO aangeboden aan jongeren die we tijdens de beurs hebben ontmoet. We moeten nog 3 andere kandidaten in onze decentraal kantoren ontmoeten,” aldus Caroline Cortvrindt.

Een andere aanpak dan voor een standaard selectie?

Bij de FOD Economie zijn de selectiegesprekken op de gebruikelijke wijze gebeurd… “behalve voor het feit dat we besloten hebben om de kandidaten te tutoyeren”, zegt Chloé Campenaire. “We hebben de STAR-methodiek gebruikt, maar lichtjes aangepast aan onze kandidaten. We wilden ze waarderen, en ze helpen om het allerbeste van zichzelf te geven. Ze waren ook goed voorbereid op het gesprek. Met deze ervaring merken we dat het “Selor-kader” een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de sollicitaties. Op het einde van het gesprek hebben we de kandidaten een opdracht gegeven: de facebook-pagina van de FOD Economie te liken.”

De RVA heeft ook voor STAR-interviews gekozen. “Het is bijzonder interessant om de kerncompetenties van die jonge profielen en hun ontwikkelpotentieel na te gaan,” aldus Katrien Verbeke. “We hebben het STAR gedeelte wel kort gehouden, want jongere kandidaten hebben meestal geen uitgebreid cv. Uiteraard hebben we hun motivatie ook gemeten. Sommige kandidaten hadden zich goed voorbereid en konden mooi uitleggen waarom ze bij de RVA solliciteerden. Anderen hadden niet echt doelgericht gesolliciteerd.”

Véronique Musique (ONSS): “We hebben voornamelijk gepeild naar de motivatie van de kandidaten, om o.a. een idee te hebben van wat ze zoeken in een job. We hebben ze zich dan laten voorstellen en hebben onze organisatie voorgesteld.”

Voor herhaling vatbaar?

Het antwoord van de deelnemende FOD’s is unaniem: ja, je moet dergelijke initiatieven opnieuw herhalen! Natuurlijk kan je de organisatie wat verbeteren en nog meer impact hebben. Een aantal deelnemers hebben hun voorstellen al meegedeeld om dit initiatief samen met ons te doen groeien.

En wat zeggen de kandidaten over de jobday?

We hebben enkele enthousiaste kandidaten ontmoet. Voor sommigen maakt zo’n jobday het mogelijk om voor een eerste keer in contact te komen met de overheid. Andere zien meteen een kans om met een job terug naar huis te gaan. Ze waren het allemaal eens dat dergelijke initiatieven heel belangrijk zijn voor jongeren. Ze beschouwden het als een echte opportuniteit om potentiële werkgevers te ontmoeten en om aan een selectiegesprek mee te doen zonder een al te lange procedure.

Lees hier het verslag van hoe de jobday door de kandidaten ervaren werd (PDF).

Wil jij ook deelnemen aan de volgende jobday?

Gezien het succes van deze eerste jobday voor < 26-jarigen wil Selor graag een tweede editie voorzien. Wil je eraan deelnemen? Contacteer Ana Santos de Oliveira of Katleen Vermeire.