Actieplan op komst na enquête over ervaring met rekruteringsproces

Uit de resultaten van een recente enquête onder sollicitanten bij de federale overheid blijkt dat 67% van hen tevreden is met het algemene verloop van het rekruteringsproces. Toch duiken er ook hier en daar pijnpunten op. De ambitie is om het proces verder te stroomlijnen en zo de tevredenheid te verhogen.

In totaal werd de enquête ingevuld door 3.589 sollicitanten, die deelnamen aan het rekruteringsproces tussen april 2020 en november 2021. Zij kregen vragen over hun ervaring met dat proces. Algemeen beschouwd is zo’n 67% van de kandidaten tevreden. Niet zo verrassend misschien is dat geslaagde kandidaten een stuk positiever zijn dan niet-geslaagden.

Deelaspecten onder de loep

LoupeIn de enquête werd ook specifiek gepeild naar de ervaring met vier deelaspecten van het rekruteringsproces, meer bepaald de jobomschrijving en het verloop van de procedure, de pc-tests, de casus en het jobinterview. De hoogste tevredenheidscijfers werden toebedeeld aan het sollicitatiegesprek: liefst 80% van de bevraagden is tevreden over de manier waarop dat verloopt. Wie een online gesprek heeft, is zelfs nog een tikkeltje tevredener. De pc-tests vallen dan weer minder in de smaak: voor één derde van de respondenten schieten die tekort.

Maatregelen om beter te doen

MesureAlles bij elkaar scoort het rekruteringsproces niet slecht, maar toch zijn verbeteringen mogelijk. Omdat de demotesten, die een idee geven van wat een kandidaat te wachten staat, voor velen niet blijken te voldoen, zal dit aanbod aangevuld en (regelmatig) vernieuwd worden. Hetzelfde geldt voor de officiële pc-tests. Bovendien zullen kandidaten na hun test een gerichter feedbackrapport kunnen opvragen. Verder komt er nog een nieuwe enquête aan, toegespitst op de jobgesprekken en hoe kandidaten die ervaren. De eerste maatregelen worden nog dit jaar doorgevoerd, andere zullen later volgen.

Benchmark als leidraad

BenchmarkTot slot is ook voorgenomen een benchmark uit te zetten, een tevredenheidscijfer dat als streefdoel dient. Dat betekent eveneens dat er vanaf nu elke twee jaar een grote bevraging over het rekruteringsproces gelanceerd wordt, om zo de evolutie op te meten. Die bevraging zal nog dieper graven dan eerdere: de bedoeling is om ook de achterliggende redenen voor ontevredenheid te achterhalen en te vragen naar de vereisten waaraan het rekruteringsproces volgens de kandidaten moet voldoen.

Meer info

Questions

Wil je de resultaten van de enquête in detail bekijken of nog meer te weten te komen over de verschillende aanpassingen die gepland staan? Lees het hier in een uitgebreide presentatie.