Module 0

Vroeger waren de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren voor een job bij de overheid altijd gericht op diploma's. Met het project Eerder Verworven Competenties (EVC) wil Selor nu kandidaten die wel over de noodzakelijke competenties beschikken, maar niet over het juiste diploma, toch een kans geven. Met EVC wil Selor dus ervaring (h)erkennen.

In Module 0 krijgt de kandidaat die niet over het gevraagde diplomaniveau beschikt, de kans om zijn Eerder Verworven Competenties aan te tonen.

De gemeten competenties

De basiscompetenties op het vlak van omgaan met informatie en omgaan met taken worden geëvalueerd in Module 0. Voor niveau A gaat het om de competenties Analyseren, Integreren, Probleem oplossen en Beslissen. Voor niveau B en C zijn het de competenties Informatie behandelen, Analyseren, Werk structureren en Probleem oplossen.

Geslaagd /niet-geslaagd

Als de kandidaat slaagt, krij g t h i j een certificaat en een vrijstelling voor een periode van ... jaar voor deze module. Hij mag dan verder naar module 1 en dus deelnemen aan een selectie van een hoger diplomaniveau. Als de kandidaat niet slaagt, geldt er een 'development buffer' voor deze kandidaat. Hij moet zich dan eerst verder  ontwikkelen in een of meerdere competenties voor hij zich terug kan inschrijven.

Situationele beoordelingstest

De evaluatie van de competenties gebeurt aan de hand van een situationele beoordelingstest. Tijdens zo'n test krijgt de kandidaat een aantal waarheidsgetrouwe werksituaties voorgeschoteld, samen met een aantal mogelijke reacties op deze werksituaties. De kandidaat beoordeelt die reacties en geeft aan in welke mate hij die gepast vindt. Daarnaast wordt het abstracte redeneervermogen geëvalueerd aan de hand van een meerkeuzevragenlijst.

Andere modules