Module 1

In module 1 gebeurt de evaluatie van de generieke competenties en cognitieve vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren op het vereiste niveau van de functie.

De gemeten competenties

De vereiste competenties op het vlak van omgaan met informatie en omgaan met taken worden geëvalueerd. Voor niveau A gaat het om de competenties Integreren en Beslissen. Voor niveau B en C zijn het de competenties Analyseren en Probleem oplossen. Voor niveau D: Informatie behandelen en Werk structureren. Daarnaast worden ook de kerncompetenties geëvalueerd. Dit zijn voor iedere medewerker van de federale overheid vijf cruciale competenties. Deze competenties zijn:

  • in team werken
  • servicegericht handelen
  • betrouwbaarheid tonen
  • zichzelf ontwikkelen
  • objectieven behalen

Geslaagd /niet-geslaagd

Indien de kandidaat slaagt, krijgt hij/zij hiervoor een certificaat en een vrijstelling voor een periode van … jaar voor deze module. Als de kandidaat niet geslaagd is, geldt er een 'development buffer' voor deze kandidaat. Dit betekent dat de kandidaat zich eerst verder dient te ontwikkelen in een of meerdere competenties vooraleer hij/zij zich terug kan inschrijven.

Postbakoefening

De competenties voor het omgaan met informatie en het omgaan met taken worden geëvalueerd aan de hand van een postbakoefening . De kandidaat krijgt daarbij de vraag om zich in te leven in een fictieve maar waarheidsgetrouwe werkcontext, waarin hij of zij de rol opneemt van een medewerker van de federale overheid. Aan de hand van de informatie in de werkcontext dient de kandidaat dan een aantal mails te verwerken.

Situationele beoordelingstest

De evaluatie van de kerncompetenties gebeurt aan de hand van een situationele beoordelingstest. Tijdens zo'n test krijgt de kandidaat een aantal waarheidsgetrouwe werksituaties voorgeschoteld, samen met een aantal mogelijke reacties op deze werksituaties. De kandidaat beoordeelt die reacties en geeft aan in welke mate hij of zij die gepast vindt. Daarnaast wordt het abstracte redeneervermogen geëvalueerd aan de hand van een meerkeuzevragenlijst.

Andere modules