Module 2

In module 2 worden de specifieke vaardigheden, fit, motivatie, ervaring en competenties geëvalueerd die nodig zijn voor het goed uitoefenen van de functie.

De gemeten competenties

Module 2 zal minstens bestaan uit een interview, met of zonder assessmentoefening. Dit vormt de basis voor zowel een diepgaande screening van de functiespecifieke en essentiële algemene competenties, als voor een peiling naar de motivatie/fit.

Extra proeven

Het interview kan al dan niet aangevuld worden met een of meerdere proeven die vaardigheden, technische en/of generieke competenties meten.

Deze testen kunnen bestaan uit:

  • een specifiek technische pc-gestuurde meerkeuzevragenlijs
  • specifieke pc-gestuurde redeneerproeven
  • specifieke pc-gestuurde competentietests.

In deze module worden er geen vrijstellingen verleend of development buffers toegekend.

Andere modules