Ontdek onze certificeringstrajecten voor meer autonomie

Beproefde HR-expertise zelf in huis halen

Selor is de referentie in België op het vlak van wetenschappelijk onderbouwde screeningsmethodes. Die opgebouwde kennis en expertise stelt Selor ter beschikking via de Selor Academy. HR-professionals uit de overheid kunnen zich certificeren in een of meerdere onderdelen van selectieprocedures, volgens de beproefde Selor-methodes. Het accent ligt op de sterke methodologische onderbouw.

Selor als regisseur

Selor screent vooral (nieuwe) medewerkers voor de federale overheid, maar de laatste jaren wordt onze klantenportefeuille ruimer. Ook onze eigen activiteiten evolueren. Zo schuift Selor op van een acteur naar een regisseur die andere spelers binnen het HR-veld de mogelijkheid geeft om geijkte methodes en procedures in de praktijk te brengen binnen de overheid. Selor zelf investeert daarnaast in innovatie en expertise.


Een ontwikkeltraject met het oog op een autonomie

Selor stelt certificeringstrajecten (in rekrutering en selectie) voor aan Federale en regionale organisaties. Aan het einde van het traject, certificeert Selor de deelnemers zodat zij een grotere autonomie kunnen verwerven in hun rekrutering en selectie.

De trajecten worden op maat en in functie van de behoeften op vlak van autonomie van de klant ontwikkeld.  Naargelang de graad van betrokkenheid en de reële behoeften van de dienst beslist Selor over de opportuniteit van de vraag. 

Hieronder de verschillende vormen van autonomie die mogelijk zijn:

  • Autonomie “interview
    Na het certificeringstraject, zal de deelnemer in staat zijn gesprekken te voeren volgens de methodologie van Selor, met de tools en adequate documenten van Selor. Na het behalen van het certificaat “interview”, kan de deelnemer zich inschrijven voor de opleiding “assessment”.
  • Autonomie “A-Z
    Na het certificeringstraject, zal de deelnemer in staat zijn volledige screeningsprocedures uit te voeren volgens de methodologie van Selor, met de tools en adequate documenten van Selor.
  • Administratieve autonomie - Is uitsluitend mogelijk indien er binnen de organisatie minimum 1 deelnemer of gecertificeerde is die A-Z autonoom is.
    Na het certificeringstraject voor, zal de deelnemer in staat zijn de selectieverantwoordelijke administratief te ondersteunen in het beheer van een selectie volgens de methodologie van Selor, met de tools en adequate documenten van Selor. Hij zal de contactpersoon zijn voor de kandidaten.

Mentor

Er wordt een mentor voorzien voor elke deelnemer, behalve voor de deelnemers die het certificeringstraject voor “administratieve” autonomie volgen. Voor hen wordt de mentoring voorzien door de A-Z gecertificeerde.


Het vervolg: Selor Community

Met de Selor Community engageert Selor zich om blijvend te investeren in de expertise van de gecertificeerde consultants. Via dit netwerk kunnen gecertificeerden en Selor medewerkers met elkaar in contact blijven. Het is ook de gelegenheid  om best practices en tips en tricks uit te wisselen en vragen te stellen om op die manier van elkaar te leren.