Gelijke kansen in de praktijk

Om testen van personen met een handicap, ziekte of leerstoornis te kunnen afnemen, is een aangepaste testomgeving noodzakelijk. Organisaties of bedrijven die niet over dergelijke infrastructuur beschikken of op zoek zijn naar advies hierover, kunnen terecht bij de experts van Selor. Via het ‘pack Handiknap’ kan Selor instaan voor of helpen bij de aanpassingen van testen.

         
     vraagteken     

Heb je sollicitanten met een handicap en wil je hen op een gelijkwaardige manier testen?

    
         
  vraagteken   Zoek je een aangepaste ruimte voor de testafname?  
         

 

Gelijke kansen vragen extra inspanningen

Selor wil elke werkgever aanzetten om gelijke kansen en een gelijke behandeling te garanderen tijdens selectieprocedures. Zijn er kandidaten met een handicap, ziekte of leerstoornis, dan vraagt dit soms om aangepaste tests of bijzondere voorzieningen. Met al zijn ervaring en expertise op dit domein kan Selor overheden en bedrijven hierbij helpen met het ‘pack Handiknap’. In de praktijk gaat het om een samenwerkingsovereenkomst, waarbij Selor mee instaat voor de aanpassingen aan jouw selecties.


Vier formules voor redelijke aanpassingen

In functie van de noden en behoeften biedt Selor vier formules aan voor het pack Handiknap:

Testafname bij Selor in gespecialiseerde ruimte:
 
     Nummertjes      Gebruik van bestaande testen van Selor en aanpassingen van de test per kandidaat.
       
  Nummertjes2   Gebruik van eigen testen en aanpassingen van de test per kandidaat.
       
Testafname bij de eigen organisatie:
 
  Nummertjes3   Aanpassing van eigen testen en advies over de te voorziene aanpassingen.
       
  Nummertjes4   Advies over aanpassingen van de testen.

 

Diversiteit in de praktijk

De voordelen van het pack Handiknap voor jouw organisatie:

    

Vinkje

    

De afname van testen van kandidaten met een handicap in handen geven van experts, zodat en gelijke kansen en gelijke behandeling voor iedereen worden gegarandeerd.

 

Vinkje

 

Voldoen aan de wetgeving rond redelijke aanpassingen. Niet-naleving wordt beschouwd als een vorm van directe discriminatie en kan gevolgen hebben.

 

Vinkje

 

Een beter diversiteitsmanagement binnen je organisatie.

 

Vinkje

 

Concrete tools voor je personeel om beter te leren omgaan met handicap.

 

Vinkje

 

De integratie van personen met een handicap verbeteren door een pro-diverse werkomgeving te creëren.

 

Extra kennis in huis halen met de opleiding handicap en redelijke aanpassingen

Wil jouw organisatie de expertise over redelijke aanpassingen vergroten, dan kan je ook bij Selor terecht. Want naast ondersteuning voorziet Selor ook opleidingsmogelijkheden voor organisaties die de eigen medewerkers willen vormen over dit thema.

 

Vraag nu je voorstel op maat