Met de ‘Potential skills’-testen kan je als organisatie snel het potentieel van je eigen medewerkers inschatten. Die kennis komt goed van pas om de werking van een dienst of afdeling te optimaliseren. Selor biedt hiervoor een waaier van development centers aan, gaande van pc-testen tot interactieve oefeningen of een combi, en dat voor alle niveaus, van managementfuncties tot uitvoerende jobs. Deze testen kunnen bij de organisatie zelf plaatsvinden, of bij Selor in Brussel.

         
  vraagteken   Halen je medewerkers wel het maximum uit hun talent?  
         
  vraagteken   Zit iedereen wel op de juiste plaats?  
         
  vraagteken   Hoe leg je verborgen talenten bloot?  
         

 

Blik op de toekomst

De Potential Skills-testen van Selor brengen de competenties waarover een werknemer al beschikt in kaart. Maar, nog belangrijker, ze maken ook een inschatting van het potentieel en de ontwikkelmogelijkheden. Dit inzicht kan je organisatie helpen om de competenties van de eigen medewerkers uit te breiden, terwijl die medewerkers van hun kant beter zicht krijgen op de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten.


Uitgebreide testportfolio voor elk niveau

Selor beschikt over een uitgebreide testbatterij om deze competenties te meten. Zowel computergestuurde testen als interviews, analyse- en presentatieoefeningen of rollenspelen, kunnen worden ingezet. De uiteindelijke keuze hangt af van de te meten competenties en van het functieniveau (huidig of toekomstig) waarvoor medewerkers worden getest. Als organisatie kan je ook kiezen om zowel de computergestuurde als de interactieve testen in te zetten.


Competenties in kaart

Selor kan alle belangrijke werkgerelateerde competenties meten. Hieronder alvast een overzicht van de mogelijkheden.

Testen NL

 

Potential Leaders

Dit development center bestaat uit computergestuurde testen, die je organisatie snel een indicatie geven over de competenties van medewerkers specifiek voor het middle management. Mogelijke testen zijn ook hier bijvoorbeeld de postbakoefening, de situationele beoordelingstest en de tests abstract redeneervermogen. Voor je organisatie is dit development center een snelle manier om talent voor leidinggevende functies in eigen huis op te sporen en te ontwikkelen.


Het resultaat: een gedetailleerd evaluatieverslag per medewerker

Wanneer een medewerker een of meer ‘Potential Skills’-testen heeft afgelegd, maakt Selor een evaluatieverslag op. Daarin wordt de balans geschetst van de aanwezige competenties en de ontwikkelmogelijkheden. Dit verslag kan voor een werkgever dienen om in samenspraak met een werknemer een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) voor zijn verdere loopbaan op te stellen.


Potential Skills: een win-win voor je organisatie en werknemers

  Vinkje   Intern potentieel detecteren en ontwikkelen is een goedkopere manier om noodzakelijke competenties “in huis” te halen.
       
  Vinkje   Een ontwikkelingsgericht feedbackrapport is een werkzaam instrument. Enerzijds is het een soort competentiepaspoort, dat de werknemer ook kan helpen op de brede arbeidsmarkt (extra bagage in zijn “rugzak”). Anderzijds is het een startpunt voor verdere opleiding en ontwikkeling.

 

Vraag nu je voorstel op maat