Op zoek naar dames met talent voor management

Vrouwen blijven ondervertegenwoordigd in (top)managementfuncties, en daar wil Selor met Top Skills iets aan doen. Top Skills is een programma voor de ontwikkeling van managementcompetenties. Bedoeling is om binnen een organisatie ambitieuze vrouwen die graag verder willen evolueren naar een managementfunctie, maar aarzelen om persoonlijke of organisatorische redenen, toch over de streep te trekken.

         
     vraagteken      Welke vrouwelijke medewerkers hebben leiderschapskwaliteiten?     
         
  vraagteken   Hoe dames een duwtje in de rug geven voor een stap hogerop?  
         

 

Middle management en topmanagement

In de praktijk is Top Skills een simulatie van een gedeelte van een managementassessment. Er bestaan twee niveaus:

     Nummertjes      Een editie voor functies op het niveau van middle management.
        
  Nummertjes2   Een editie voor topmanagement.


Beide development centers zijn gericht op het detecteren en ontwikkelen van managementcompetenties.


Assessment center als voorproefje

Het assessment center bestaat uit een of meer testen waarbij assessoren (juryleden) de deelneemsters voor bepaalde situaties in een fictieve werk-omgeving plaatsen en hun reacties en gedrag observeren. Ook specifiek ontwikkelde gender-enquêtes kunnen worden ingezet. Dit resulteert in een speciaal voor de organisatie op maat ontwikkeld analyse-rapport dat een inzicht geeft in het potentieel van de vrouwelijke medewerkers.


Persoonlijke feedback

Na afloop geven de assessoren voor iedere deelneemster ook persoonlijke feedback, waarbij ze ingaan op de gemeten leader- of topcompetenties. Dit rapport geeft deelneemsters een beter inzicht in hun competenties en ontwikkelingsmogelijkheden, om hen zo te stimuleren om zich kandidaat te stellen voor topfuncties.


Beter gewapend voor managementselecties

Meer dan 500 kandidates schreven zich in voor de editie van Top Skills 2013. Op basis van hun motivatie en cv koos een jury uiteindelijk 80 vrouwen die aan het eigenlijke assessment mochten deelnemen. Hun feedback achteraf, bevestigt het nut van het project:

     Vinkje      93% verklaarde dat ze beter het niveau van hun competenties kent.
       
  Vinkje   91% voelde zich ook beter gewapend om voor een managementfunctie te gaan solliciteren.
       
  Vinkje   79% had de intentie om een ontwikkelings-programma op te starten op basis van de verbeterpunten ontdekt in het kader van Top Skills.
       
  Vinkje   59% van de deelneemsters voelde zich klaar om te solliciteren voor een managementfunctie na het project.

 

Top Skills helpt ...

     Nummertjes      Het imago en het diversiteitsmanagement van de organisatie te verbeteren door een nieuwe managementtool aan te bieden.
       
  Nummertjes2   Het aantal deelnemende vrouwen aan managementselecties te verhogen om zo de man/vrouw vertegenwoordiging op management-niveaus in evenwicht te brengen.
       
  Nummertjes3   Persoonlijke, psychische en organisatorische belemmeringen vast te stellen en te verminderen.
       
  Nummertjes4   Vrouwen aan te moedigen om te solliciteren voor topfuncties.

 

Vraag nu je voorstel op maat