Kandidaten screenen via objectieve methodes

Iedere maand screent Selor meer dan 5.000 kandidaten voor de meest uiteenlopende functies, en voor alle mogelijke niveaus. ‘Gelijke kansen voor iedereen’ is de filosofie van Selor, en daarom heeft Selor een eigen methodologie ontwikkeld om volledig objectief en volgens wetenschappelijke onderbouwde methodes de competenties van kandidaten in te schatten. Al deze testmethodes kan Selor ook inzetten op vraag van andere overheden, organisaties en bedrijven. Deze testen kunnen bij de organisatie zelf plaatsvinden, of bij Selor in Brussel.

 

De geschikte kandidaat vinden 

Selor screent op een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde manier competenties van kandidaten, en zorgt zo steeds voor de juiste match! Op basis van die opgebouwde expertise heeft Selor een eigen screeningsmodel uitgewerkt. Dat bestaat uit 2 modules, die zowel samen als los van elkaar kunnen worden ingezet. Daarnaast beschikt Selor over een uitgebreide testbatterij om de taalcompetenties van medewerkers na te gaan.


Het beproefde screeningsmodel van Selor

Via selectietests, onderverdeeld over 2 modules, bepaalt Selor of kandidaten over de nodige competenties beschikken voor een bepaalde job.

 • Module 1: Generieke screening

  We gaan na of kandidaten de enerieke competenties en de cognitieve vaardigheden hebben om een job uit te oefenen op een bepaald functieniveau. De moeilijkheidsgraad hangt af van het niveau van de job waarvoor ze solliciteren. Wie slaagt, toont aan dat hij of zij dit niveau aankan en krijgt een certificaat.

  Kandidaten die slagen, mogen door naar de volgende module, met functiespecifieke testen. Bovendien krijgen ze een vrijstelling voor de testen van generieke screening en die is 3 jaar geldig. Dit betekent dat ze deze module dan niet meer hoeven af te leggen wanneer ze solliciteren voor een job van hetzelfde of van een lager niveau (ook dezelfde klasse voor een job van niveau A).
 • Module 2: Functiespecifieke screening: interview en match met de job

  De test of testen van de functiespecifieke screening peilen naar de motivatie, ervaringen en naar de specifieke vaardigheden die nodig zijn om een welbepaalde job goed te kunnen uitoefenen. Omdat deze testen afgestemd zijn op een specifieke job, kunnen het aantal en het type testen verschillen. Een interview hoort er altijd bij en kan aangevuld worden met een case, rollenspel, praktische proef, pc test, ...

Op basis van de resultaten van de functiespecifieke testen, en na de vergelijking van diploma's en ervaring in het cv, maakt Selor een ‘shortlist’ op met de best gerangschikte kandidaten. Deze indeling wordt gemotiveerd. 

 

Selor’s instapkaart ©

Voldoet een kandidaat niet aan de deelnemingsvoorwaarden van je vacature omdat hij of zij niet het gevraagde diplomaniveau heeft? Dan kan hij of zij een instapkaartproef afleggen om zijn ‘eerder verworven competenties’ aan te tonen.

Deze proef bestaat voor 3 niveaus:

 • Niveau A of master niveau
 • Niveau B of bachelor niveau
 • Niveau C of secundair niveau

De instapkaartproef verloopt via een vast stramien. Deze uniforme aanpak garandeert de kwaliteit en de efficiëntie van de procedure en zorgt ervoor dat alle kandidaten gelijke kansen krijgen. Daarnaast verruim je als organisatie ook je pool aan talent. De instapkaartproef bestaat uit twee computergestuurde proeven: een proef (de situationele beoordelingstest) meet 4 gedragsgerichte competenties en een tweede proef test het abstract redeneervermogen. Wie slaagt voor de instapkaartproef, behaalt de ‘instapkaart’, een officieel certificaat dat 5 jaar geldig is. 

 

Vraag nu je voorstel op maat